Teraphy

OSTEOPATIA

La osteopatia és la ciència del diagnòstic i el tractament de les disfuncions de mobilitat articular i tissular que provoquen trastorns i perturben l’estat de salut de l’organisme. Una disciplina amb una visió holística del cos humà que a través de l’anatomia, la fisiologia i la mecànica del cos busquen la causa principal que origina el dolor.

Estructural

Energètica