Teraphy

Prevenció Salut Benestar

La teva salut

El terme “holístic” prové del grec “holos”que significa “tot”. Aplicat a la salut, fem referència a aquell tipus de tractament que globalitza el conjunt de tots els sistemes de l’ésser humà (físics, mentals, socials i biològics). Aquest té com a objectiu promoure el benestar cos-ment. 

A Teraphy apliquem aquest terme a tot diagnòstic, ja que considerem que és essencial una visió global per oferir el millor tractament als nostres pacients.

Fisioterapia magnetoterapia

Fisioteràpia Integrativa

La fisioteràpia és la ciència i l’art del tractament físic. És a dir, és el conjunt d'actuacions i tècniques que, mitjançant l’aplicació de medis físics, curen i prevenen les malalties, promouen la salut, recuperen, habiliten i rehabiliten a persones.

Osteopatia

La osteopatia és la ciència del diagnòstic i el tractament de les disfuncions de mobilitat articular i tissular que provoquen trastorns i alteren l’estat de salut de l’organisme. A Teraphy fem treballar els ossos, muscles i lligaments conjuntament per tractar la lesió i ajudar al pacient a recuperar la seva qualitat de vida.

Podologia

La podologia es la especialitat de la medicina que es focalitza a analitzar, diagnosticar i tractar trastorns relacionats amb els peus. Tota afectació o deformitat podal ha de ser evaluada ja que pot afectar de manera mecànica a altre estructures del cos humà.

Hàbits saludables

Els hàbits saludables influeixen en el benestar, l’equilibri personal i la qualitat de vida.

Tractament pel dolor

El tractament pel dolor

Rendiment esportiu

El rendiment esportiu

Dietètica

Una mala alimentació pot reduir el teu sistema inmunitari, fer-te més vulnerable a contraure malalties, alterar el desenvolupament físic i mental, i reduir la productivitat. A través del control dietètic t'ajudarem a fer un canvi alimentari que et reportarà molts beneficis per a la teva salut i notaràs els seus efectes en la teva vida quotidiana.