Teraphy

Osteopatia a Cassà de la Selva (Girona)

La osteopatia és la ciència del diagnòstic i el tractament de les disfuncions de mobilitat articular i tissular que provoquen trastorns i alteren l’estat de salut de l’organisme. Una disciplina amb una visió holística del cos humà, que a través de l’anatomia, la fisiologia i la mecànica buscant la causa principal que origina el dolor. A Teraphy tractem els ossos, muscles i lligaments conjuntament per millorar la lesió i ajudar al pacient a recuperar la seva qualitat de vida. 

Combinem una diversitat de tècniques com ara recentratges articulars, tècniques cranials o viscerals, per treballar-los conjuntament proporcionant al pacient un abarcament terapèutic global: utilitzant ajustements articulars o tècniques cranials fins a tècniques especifiques per tractar patologies viscerals.

Es basa en quatre principis:

  • L’estructura governa la funció: El desordre d’una estructura del nostre organisme causa l’origen de la patologia 
  • L’unitat del cos: L’ésser humà és una unitat física, psíquica i química indissociable.
  • L’autocuració: L’esser humà és una unitat física, psìquica i química indissociable. 
  • La regla de l’artèria: La sang és el mitja de transport de tots els elements que permeten assegurar una immunitat natural.  

Estructural

Energètica

ATM