Teraphy

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), Teraphy Surós, S.L. informa que és titular del domini teraphy.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, Teraphy Surós, S.L. informa de les següents dades:

Dades identificatives del titular d’aquest lloc web:

Identitat: Teraphy Surós S.L.
CIF: B55284376
E-mail: salut@teraphy.com
Adreça: Carrer Marina 42, 17244 Cassà de la Selva (Girona)
Telèfon: 972 46 17 30

Condicions d’ús

L’ús i navegació d’aquest pàgina web impliquen la plena l’acceptació dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquesta pàgina web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes condicions legals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre aquest lloc web i els seus continguts (fotografies, vídeos, creacions, textos, etc.). Queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat pel titular dels drets corresponents.

Responsabilitat sobre els continguts

Encara que Teraphy Surós S.L. actua amb la màxima diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això, les informacions que es presenten en aquesta web tenen una funció orientativa i no obliguen a Teraphy Surós S.L.

Teraphy Surós S.L. no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en la seva web.

Teraphy Surós S.L. es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, modificacions o actualitzacions de la informació i de qualsevol dels elements que integrin el disseny i configuració de la pàgina web.

Llei aplicable i jurisdicció

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes i condicions en el present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament per la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre ella. L’usuari, en virtut de la seva acceptació renúncia expressament a qualsevol fur que per aplicació de la Llei d’Enjudiciament Civil vigent li pogués correspondre.

TERAPHY