Teraphy

Tractament pel dolor a Girona

NEURO-MODULACIÓ

DIATÈRMIA UHF

DIATÈRMIA CAPACITATIVA-RESISTIVA

MAGNETOTERÀPIA

TERÀPIA BIO-REGULADORA

ONES DE XOC

Teràpia bioreguladora

Exploració biomecànica

Cures