Teraphy

Diatèrmia UHF a Girona

La diatèrmia es una técnica de tractament no invasiva que consisteix en la transferència de corrent d’alta freqüència a l’interior del teixit corporal, generant així un escalfament del teixit. Concretament, el principal avantatge d l’ona UHF respecte als altres models d’alta freqüència és la seva gran profunditat d’acció: incideix de 6 a 8 centímetres.

Aquesta produeix un gran efecte antiinflamatori de les zones més internes i profundes a nivell muscular i articular(reduïnt així edemes), com també una acció antiàlgica sobre les terminacions nervioses. La diatèrmia és un tractament indicat per:

  • Patologies d’artrosis
  • Fibrosis post-quirúrgiques
  • Artritis
  • Tendiopaties cròniques o agudes
  • DSR (Síndrome Dolorós Regional complex)
  • Àlgies post-traumètiques