Teraphy

Exploració biomecànica

L’estudi biomecànic de la petjada consisteix a analitzar el peu tant en posició estàtica com en moviment. A Teraphy analitzem la causa del teu problema diagnosticant adequadament la patologia i aplicant el tractament necessari.