Teraphy

Ones de Xoc a Girona

Utilitzem les ones de xoc per abordar patologies del sistema múscul-esquelètic. Aquesta teràpia es pot tractar a nivell molecular, cel·lular i tissular causant una resposta biològica regenerativa. L’acció de les ones de xoc origina una sèrie d’efectes biològics en l’estructura aplicada. A nivell vascular, es produeix una angiogènesis (formació de nous vasos sanguinis). També augmenta la síntesi de col·lagen, originant una major qualitat estructural del teixit connectiu. Pel que fa al dolor, l’aplicació de l’ona l’aconsegueix disminuir i evita el desenvolupament d’un edema inflamatori.

Aquest tractament està destinat a les següents patologies

  • Tendinopatias
  • Calcificacions tendinoses
  • Patologia plantar: Fasciopatia, Fascitis, Esperó calcàni
  • Síndrome de dolor miofascial, que pot ocasionar dolor trocantèric, cefaleas tensionals o migranya entre altres
  • Malaltia de Dupuytren, Osgood-Schlatter, Ledderhose
  • Periostitis tibial