Teraphy

Teràpia Bioreguladora

Teràpia que re-equilibra l’estructura lesionada assolint una homeostasis que redueix la inflamació de l’articulació afectada.